Mässvägg

Mässvägg

Den nya generationens mässvägg. Kan användas t ex som mässmonterns huvudvägg eller som separat (reklam)objekt.
Mässkonstruktionen är uppbyggd av trussmoduler med tvärsnitt 10x10. Väggen kan helt eller delvis täckas med trycktyg.